fbpx

BPH

BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund) på Hundudden. 
Vill du veta mer om din hunds mentalitet?
I maj 2012 startade Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

Vi är mycket stolta över att Hunduddens Träningscenter valdes ut som det första privata hundcentret att erbjuda BPH tester. (läs mer om BPH)

En BPH-beskrivning tar ca 45 minuter. 
Beskrivningen innehåller åtta moment och syftar till att ge en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Den omfattar bl a att möta främmande personer, att leka och leta efter mat och att stöta på överraskningar. Om hundägaren vill kan också hundens reaktion vid skott prövas. 
Efter att du och din hund har gått banan gör beskrivaren en muntlig redovisning av hundens reaktioner och ger en subjektiv sammanfattning av dess personlighet. Vi på Hundudden har valt att lägga extra tid vid redovisningen där hundägaren får tid att ställa frågor. 
Läs om momenten som ingår i BPH 

Att en mentalbeskrivning under ca 45 minuter inte säger hela sanningen om en hund är vi alla väl medvetna om. Den utgör emellertid ett utmärkt komplement i avelsarbetet för den uppfödare som utnyttjar informationen på ett förnuftigt sätt.

För den enskilde hundägaren kan den ge värdefulla upplysningar eftersom ju bättre kunskaper vi har om den egna hundens mentala egenskaper och personlighet desto lättare förstår vi vår hunds agerande i olika situationer. Vad ska du tänka på om din hund haft starka reaktioner på vissa moment? Hur kan du träna eller hjälpa din hund i så fall? Eller kanske är du bara nyfiken på hundars olika sätt att reagera?

För dig som går i hundköpartankar kan BPH ge en fingervisning om mentaliteten hos föräldradjuren till den valpkull man är intresserad av.
Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag, men också för vår hundpopulations mentalitet i ett större perspektiv.

Kostnad för BPH
Hos Hundelska på Hunduddens Träningscenter är kostnaden per BPH-beskrivning 1 495:- inkl.moms.
För rasklubbar, kennlar eller sällskap över 8 deltagare kan ett specialpris ordnas med en beställare. Då faktureras den ansvarig person/företag/klubb som sedan skickar in samtliga deltagares uppgifter senast en månad innan BPH tillfället.

Vad får du när du gör BPH hos Hundelska på Hunduddens Träningscenter. 
Du får tre professionella personer som är helt engagerad i dig och din hund under ca 45 min plus en muntlig sammanfattning från beskrivaren. 
Vi föreslår att ni är på plats minst 45 minuter före er utsatta preliminära starttid. Ni får då en lugn och fin start och har möjlighet att se en annan hund gå BPH-banan före er. Vid dåligt väder kan ni vänta inomhus i vår fina skolsal där vi bjuder vi på kaffe & kaka när du väntar på din tur.

Direkt efter testet får du en muntlig redovisning av din hunds reaktioner och en subjektiv sammanfattning av dess personlighet, vi lägger extra tid på just detta. 
Du kommer att ha möjlighet att ställa frågor kring BPH testet och hundens olika reaktioner på momenten.  Du får även ett skriftligt sammandrag med dig hem.
Om du behöver vidare privatkonsultation kring specifika problem hjälper vi dig att boka tid hos en av våra duktiga och utbildade instruktörer/hundbeteendevetare/psykologer.  

En kväll under hösten inbjuder vi till en föreläsning och frågekväll med en beskrivare för er som genomgått BPH-testet. Ni får en fördjupad genomgång kring hundens mentalitet.

Hundelska AB är ett icke momsbefriad företag därför tar ut en lite högre avgift än vissa klubbar. 275:- per deltagare går direkt till staten i momsinbetalning. Vi betalar också 32,41% i sociala avgifter på alla arvoden till våra funktionärer plus milersättning, biltullsavgift och skatt.
200:- i stamboksföringsavgift per hund går direkt till Svenska Kennelklubben. 

För uppfödare och rasklubbar kan vi arrangera egna BPH för 8-14 hundar per beskrivningstillfälle.
Kontakta oss på bph@hundelska.se

BPH är något som alla kan gör med sin hund, det behövs ingen lydnad på hunden och du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper.  
Du får guidning av våra duktiga testledaren vid varje moment.

Här finner du datum för BPH 2021 (det gå alltid att anmäla sig på reservlistan)

Läs igenom innan du anmäler dig

Här är alla tillfällen för BPH på Hundudden, du kan alltid anmäla dig som reserv om det skulle vara fullt  bph@hundelska.se