fbpx

Vi är H-märkta

Hundelska är medlem i Sveriges Hundföretagare och företaget är H-märkt.
Sveriges Hundföretagare är en branschorganisation för bland annat hundpsykologer och instruktörer med en värdegrund baserad på evidensbaserad och vetenskapligt grundad hundträning och hundhållning där stor hänsyn tas till individuella förutsättningar och behov.

Genom medlemskap i Sveriges Hundföretagare visar vi att vi tagit ett aktivt beslut att följa branschorganisationens policy.

Mer information om Sveriges Hundföretagares verksamhet och H-märkningen hittar du på www.sverigeshundforetagare.se eller på Facebook-sidan.